Fokus på sikkerhet - Industrikomponenter!

Fokus på sikkerhet

Enhver komponent vil i betydelig grad bidra til at sikkerheten garanteres ved konstruksjon av maskiner og utstyr. MSP. og ESP. beskyttelseshåndtak er spesielt utviklet for beskyttelse av operatøren. Spesielt der tofløyede dører er montert, noe som sørger for trygghet når de brukes.

PC panelklemmer sikrer fastholdelse av alle spennelementer , både i åpen og lukket stilling (i samsvar med maskindirektivet 2006/42 / EF). Se 3D-animasjon og oppdage PC-funksjoner og virkemåte .

Porteføljeutvidelse av CFSQ. sikkerhetshengsle

CFSQ hengselen med innebygd sikkerhetsbryter (ELESA patent) er en sikkerhetsanordning for utilsiktet åpning av dører. Dette produktet vil automatisk bryte strømforsyningen , noe som trygger sikkerheten til operatøren. Nå tilgjengelig med maks 270 graders rotasjonsvinkel, gjenkjennelig med suffikset -EA.

Les mer her..

#industrikomponenter #elesa #bergslihantek #hengsler #lås #håndtak #sikkerhet #maskinbygger #industridesigner

Featured Posts
Recent Posts