Nytt konfigurasjonsverktøy for Digital posisjonsindikator


Det nye konfirgurasjonsverktøyet for direktekrevne digitale posisjonsindikatoren DD50, DD51 og DD52R er nå tilgjengelig på www.elesa.com.

Dette verktøyet forenkler jobben med å finne frem til riktig variant.

Du velger ganske enkelt posisjonen på displayet, tallintervall per omdreining, frekvens, farge på huset og type materialet på hylsen og riktig varenr og modell listes i tabellen under.

Artiklene i det brede utvalget at DD50 serien (864 artikler), DD51 serien (4608 artikler) og

DD52R serien (8832 artikler) er tilgjengelig uten noe minimums bestillingsantall.

Prøv det nye verktøyet her

#industrikomponenter #industridesigner #bergsli #hantek #elesa #bergslihantek #maskinbygger

Featured Posts
Recent Posts