Teknopolymer med høy mekanisk og termisk ytelse


Elesa tilbyr et bredt spekter av produkter laget av SUPER-technopolymer. Sammenlignet med tradisjonell teknopolymer, er SUPER-teknopolymer i stand til å garantere en høyere mekanisk og termisk ytelse.

For å kunne få teknopolymerprodukter i applikasjoner som så langt fortrinnsvis har vært benyttet med metallprodukter, må designfasen utføres med stor kompetanse ved å optimalisere former og tykkelser, for å dra nytte av alle de typiske egenskapene til polymermaterialet.

ELESA har utviklet flere komponenter laget av SUPER-technopolymer som kan garantere følgende fordeler: Høy mekanisk ytelse, korrosjonsbestandig, lav vekt, ikke-magnetisk, lav friksjons, vedlikeholdsfri, termisk isolert, farget materiale gjennom hele produktet.

Se hele utvalget her

#industridesigner #maskinbygger #elesa #bergsli #bergslihantek

Featured Posts
Recent Posts